1. สิทธิ์การใช้งานของ โปรแกรม Anydesk ที่ซื้อมาสามารถใช้งานได้มากกว่า 1 คนพร้อมกันหรือไม่ ?
2. โปรแกรม AnyDesk เวอร์ชันฟรี กับเสียเงินต่างกันอย่างไร ?
3. การเชื่อมต่อทุกครั้งเครื่องปลายทางต้องมีคนคอยกดยอมรับเชื่อมต่อทุกครั้งหรือไม่ ?
4. โปรแกรม AnyDesk แบบไม่ต้องติดตั้ง (Portable Version) กับ แบบที่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Installed Version) แตกต่างกันอย่างไร ?
5. เครื่องปลายทาง จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน (License) ด้วยหรือไม่ ?
6. เราสามารถส่งไฟล์ระหว่างเครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทาง ระหว่าทำการรีโมทเข้าไปควบคุมได้หรือไม่ ?
7. เครื่องปลายทางกำหนดสิทธิ์ให้เครื่องต้นทางสามารถควบคุมเครื่องปลายทางอะไรได้บ้าง ?
8. เราสามารถบันทึกหน้าจอเครื่องปลายทางที่ถูกรีโมทเข้ามาได้หรือไม่ ?
9. เครื่องต้นทาง สามารถสั่งปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทเครื่องปลายทางได้หรือไม่ ?
10. สำหรับโปรแกรม AnyDesk เวอร์ชันเสียเงิน จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นเวอรชันใหม่อยู่เสมอหรือไม่ ?
11. การใช้งานโปรแกรม AnyDesk มีข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องปลายทางหรือไม่ ?
12. โปรแกรม AnyDesk มีคุณสมบัติ Wake-On-LAN (WoL) หรือไม่ ?
13. หากพบปัญหาในการใข้งาน โปรแกรม AnyDesk ควรแก้ปัญหาในเบื้องต้นอย่างไร ?
1. สิทธิ์การใช้งานของ โปรแกรม Anydesk ที่ซื้อมาสามารถใช้งานได้มากกว่า 1 คนพร้อมกันหรือไม่ ?
  • AnyDesk Standard รองรับผู้ใช้งานจำนวน 20 คน แต่สามารถใช้งานได้เพียงครั้งละคน ไม่สามารถเชื่อมต่อมากกว่า 1 คนพร้อม ๆ กันได้ แต่หากต้องการให้สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 คนพร้อมกัน ก็สามารถซื้อ Add-on สำหรับการทำ Concurrent Connection เพิ่มเติมได้ (สามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 19 คน) โดยที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้สูงสุด15 Session (หรือการเชื่อมต่อกับ 15 อุปกรณ์ปลายทาง)
  • AnyDesk Advanced รองรับผู้ใช้งานจำนวน 50 คน โดยสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 2 คนในแต่ละช่วงเวลา แต่หากต้องการให้สามารถใช้งานได้มากกว่า 2 คนพร้อมกัน ก็สามารถซื้อ Add-on สำหรับการทำ Concurrent Connection เพิ่มเติมได้ (สามารถเพิ่มเติมได้สูงสุดอีก 48 คน) โดยที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้แบบไม่จำกัดจำนวน Session (เชื่อมต่อได้แบบไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ปลายทาง)
  • AnyDesk Ultimate สามารถปรับแต่งจำนวนผู้ใช้งานได้ตามต้องการ และสามารถปรับแต่งจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้ตามต้องการ โดยที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้แบบไม่จำกัดจำนวน Session (เชื่อมต่อได้แบบไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ปลายทาง)
2. โปรแกรม AnyDesk เวอร์ชันฟรี กับเสียเงินต่างกันอย่างไร ?
AnyDesk เวอร์ชัน Free นั้นสามารถใช้งานได้ฟรี เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองงานใช้ก่อนตัดสินใจซื้อสิทธิ์การใช้งาน หรือในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้นำไปใช้ในธุรกิจเชิงพาณิชย์ ซึ่ง AnyDesk สามารถหยุดให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้เวอร์ชัน Free ทราบล่วงหน้าได้ และถ้าหากผู้ใช้ต้องการนำโปรแกรม AnyDesk ไปใช้ในองค์กร ควรเลือกซื้อ AnyDesk ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน Standard ขึ้นไป
3. การเชื่อมต่อทุกครั้งเครื่องปลายทางต้องมีคนคอยกดยอมรับเชื่อมต่อทุกครั้งหรือไม่ ?
ค่าตั้งต้นของการเชื่อมต่อเครื่องปลายทาง จะต้องมีคนคอยกดยอมรับการเชื่อมต่อเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แต่ถ้าผู้ใช้งานปลายทางสามารถใช้โหมด Unattended Access ในเมนูการตั้งค่า (Settings) ของหน้าต่างโปรแกรม AnyDesk ของตนเอง แล้วทำการตั้งรหัสผ่านการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติไว้ หลังจากนั้นเมื่อมีการขอเชื่อมต่อจากเครื่องต้นทาง ผู้ใช้งานทางที่เครื่องต้นทาง จะสามารถใส่รหัสผ่านที่ถูกต้้งไว้เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อได้ โดยที่ปลายทางไม่จำเป็นต้องกดรับ เพียงแค่เครื่องปลายทาง จะต้องทำการเปิดโปรแกรม Anydesk เอาไว้ก่อนทุกครั้ง
4. โปรแกรม AnyDesk แบบไม่ต้องติดตั้ง (Portable Version) กับ แบบที่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Installed Version) แตกต่างกันอย่างไร ?
สำหรับโปรแกรม AnyDesk แบบไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะมีความแตกต่างจากโปรแกรม AnyDesk แบบติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

  • จะไม่สามารถเปิดการใช้งานอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดใช้คอมพิวเตอร์ (Run at Startup) ผู้ใช้งานต้องกดเปิดโปรแกรมใช้งานเอง
  • เมื่อเราปิดหน้าต่างโปรแกรม AnyDesk ที่เราใช้งานอยู่ จะเป็นการปิดโปรแกรม AnyDesk ทันที ทำให้เมื่อต้องการเชื่อมต่อใหม่ต้องกดเปิดโปรแกรมเองอีกครั้ง
  • เครื่องต้นทางไม่สามารถเข้าหน้า Login ของเครื่องปลายทางได้อัตโนมัติ เมื่อมีการสั่งรีสตาร์ทเครื่องปลายทาง
  • การใช้งานโหมด Unattended Acess จะไม่สามารถใช้งานได้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปิดโปรแกรม AnyDesk ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้
5. เครื่องปลายทาง จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน (License) ด้วยหรือไม่ ?
เครื่องปลายทาง หรือเครื่องที่รีโมทเข้าไปควบคุม และใช้งานนั้น จะมีสิทธิ์การใช้งานแบบเวอร์ชันฟรี อยู่ทุกเครื่องทีติดตั้ง โปรแกรม AnyDesk อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขสิทธิ์การใช้งานที่เครื่องปลายทาง ยกเว้นเครื่องปลายทางต้องการใช้คุณสมบัติอื่นๆ ตามแต่ละเวอร์ชัน
6. เราสามารถส่งไฟล์ระหว่างเครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทาง ระหว่าทำการรีโมทเข้าไปควบคุมได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้ทั้งการส่งจากเครื่องต้นทางไปเครื่องปลายทาง และเครื่องปลายทางก็สามารถส่งไฟล์มายังเครื่องต้นทางผ่านโปรแกรม AnyDesk ได้อีกด้วยเช่นกัน
7. เครื่องปลายทางกำหนดสิทธิ์ให้เครื่องต้นทางสามารถควบคุมเครื่องปลายทางอะไรได้บ้าง ?
ผู้ใช้ปลายทาง จะสามารถกำหนดสิทธิ์ หรือการอนุญาตให้ผู้ใช้ต้นทาง สามารถควบคุม หรือปรับแต่งอะไรในเครื่องปลายทางได้บ้าง เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้ต้นทางสามารถควบคุมเมาส์หรือคีย์บอร์ด สามารถรับฟังเสียงต่างๆ ที่เปิดด้วยเครื่องปลายทาง หรือสามารถสั่งให้เครื่องปลายทางรีสตาร์ทได้ เป็นต้น โดยการอนุญาตนั้น จะสามารถกำหนดค่าตั้งต้นไว้ล่วงหน้าก่อนจะมีการเชื่อมต่อซึ่งจะถือเป็นค่าตั้งต้นของทุกการเชื่อมต่อกับเครื่องต้นทาง แต่ผู้ใช้ปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนการอนุญาตในระหว่างการเชื่อมต่อได้เช่นกัน แต่การตั้งค่าต่างๆ จะกลับเป็นค่าตั้งต้นทุกครั้งเมื่อสิ่นสุดการเชื่อมต่อ
8. เราสามารถบันทึกหน้าจอเครื่องปลายทางที่ถูกรีโมทเข้ามาได้หรือไม่ ?
ผู้ใช้ต้นทาง และปลายทาง สามารถทำการบันทึกหน้าจอ (Screen Recording) หรืออัดวิดีโอหน้าจอ ของเครื่องปลายทาง ที่ถูกรีโมทอยู่ได้ในรูปแบบคลิปวิดีโอ แต่จำเป็นต้องตั้งค่าการบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อน ที่มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้น
9. เครื่องต้นทาง สามารถสั่งปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทเครื่องปลายทางได้หรือไม่ ?
หากผู้ใช้เครื่องปลายทางใช้โปรแกรม AnyDesk แบบติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องต้นทางที่รีโมทไปยังเครื่องปลายทางสามารถสั่งรีสตาร์ทเครื่องปลายทาง และเมื่อคอมพิวเตอร์ปลายทางเสร็จสิ้นการรีสตาร์ทแล้วจะการรีโมทจะเชื่อมต่อกันอัตโนมัติไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Page) ของผู้ใช้ปลายทางทันที
10. สำหรับโปรแกรม AnyDesk เวอร์ชันเสียเงิน จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นเวอรชันใหม่อยู่เสมอหรือไม่ ?
สำหร้บโปรแกรม AnyDesk เวอร์ชัน Standard, Advanced และ Ultimate นั้น จะมีการปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชันใหม่เสมอจนกว่าจะสิ้นสุดอายุของสัญญาสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้นั้นๆ เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ทำการต่อายุสัญญาการใช้งาน โปรแกรม AnyDesk ที่ใช้งานอยู่จะมีสิทธิ์และเวอร์ชันการใช้งานเป็นเวอร์ชันนฟรีแทนทันที และผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานเชิงธุรกิจได้อีก
11. การใช้งานโปรแกรม AnyDesk มีข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ที่อยู่ในเครื่องปลายทางหรือไม่ ?
โดยปกติสามารถใช้ โปรแกรม AnyDesk กับโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องปลายทางได้ทุกโปรแกรม อาทิ โปรแกรม Adobe โปรแกรม Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่หากเกิดปัญหาการใช้งานใดๆ ขึ้น ให้ตรวจสอบการอัปเดตโปรแกรม AnyDesk และโปรแกรมต่างๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการว่าเป็นรุ่นล่าสุดแล้วหรือไม่
12. โปรแกรม AnyDesk มีคุณสมบัติ Wake-On-LAN (WoL) หรือไม่ ?
มี แต่เราสามารถใช้งาน Wake-on-LAN ได้ร่วมกับ ระบบเครือข่ายแบบมีสายเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ได้
13. หากพบปัญหาในการใข้งาน โปรแกรม AnyDesk ควรแก้ปัญหาในเบื้องต้นอย่างไร ?
ลูกค้าบางท่าน อาจพบปัญหาในการใช้งาน โปรแกรม AnyDesk เบื้องต้นจะต้องทำการอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบัน (เวอร์ชัน 8.0.0 หรือสูงกว่า) หากเช็กเวอร์ชันที่ท่านใช้งานอยูู่ แล้วพบว่าต่ำกว่าเวอร์ชัน 8.0.0 รบกวนถอนการติดตั้ง (Uninstall) โปรแกรมเวอร์ชันเดิมของท่าน และติดตั้งโปรแกรมในเวอร์ชัน 8.0.0 หรือสูงกว่า โดยที่ข้อมูลของท่านจะไม่หายไป

ดาวน์โหลด โปรแกรม AnyDesk เวอร์ชันล่าสุด (เวอร์ชัน 8.0.0 หรือสูงกว่า) ได้ที่ : https://anydesk.com/en/downloads
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2024
AnydeskThailand.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.