เริ่มต้นใช้งาน
AnyDesk

AnyDesk โปรแกรมรีโมทหน้าจอ (Remote Desktop Software) จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตยอดนิยมจากประเทศเยอรมัน ด้วยการใช้งานที่ง่าย รวมไปถึง ความเสถียรของการเชื่อมต่อ มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง จึงเหมาะแก่การใช้งานในองค์กรรวมทั้งบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานสนับสนุนด้านไอที (IT Support) หรือการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ก็สามารถทำได้ง่ายๆ

โดย AnyDesk มีสิทธิ์การใช้งานจำหน่ายตามแผนย่อย (Package) ต่างๆ อยู่ 4 แผน ซึ่งเหมาะสำหรับกับกลุ่มบุคคลและองค์กรธุรกิจทุกขนาด อีกทั้งยังสามารถซื้อจำนวนสิทธิ์การใช้งานเพิ่มได้อย่างง่ายดาย ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับเพิ่มการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยทุกแผนย่อยจะเป็นการซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบรายปี (Annual Subscription)

สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลหรือองค์กรขนาดเล็ก (Personal and Small Business) ที่มีความต้องการการรีโมทไม่เยอะมากนัก อาจจะเลือกใช้แผน Essentials ที่ให้การเชื่อมต่อ 1 Session ต่อเครื่องต่อครั้ง แต่แผนนี้จะไม่สามารถส่วนเสริม หรือเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้
creative-cloud-cc
creative-cloud-cc
แผน Performance เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่ต้องการใช้งานรีโมทหลายๆ เครื่องพร้อมกัน โดยแผนนี้จะให้สิทธิ์การใช้งานมาให้ 3 เครื่อง (Active Devices) และแต่ละเครื่อง สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า 1 Session ต่อครั้ง พร้อมทั้งยังสามารถซื้อจำนวนผู้ใช้งาน (User) เพิ่มได้อีก ทั้งยังเหมาะกับองค์กรที่ต้องการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) อีกด้วย

ในส่วนของแผน Enterprise เวอร์ชัน Cloud เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กรที่ต้องใช้การรีโมทเพื่อสนับสนุนด้านไอทีในแผนกต่างๆ จำนวนมากพร้อมๆ กัน

ส่วนแผนสุดท้ายคือ Enterprise เวอร์ชัน On-Premise สำหรับการใช้งานในองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวข้อมูล หรือมีข้อกำหนดว่าห้ามใช้งานโปรแกรมที่มีการส่งผ่านข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร ด้วยการจัดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน Remote Desktop ขึ้นมาเองในองค์กร (On-Premise) รองรับการรีโมทเพื่อสนับสนุนด้านไอทีในแผนกต่างๆ จำนวนมากพร้อมๆ กัน

ดังนั้นการเลือกซื้อแผนสิทธิ์การใช้งานให้ถูกต้องกับการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทขององค์กร และธุรกิจที่จะนำไปใช้ จะช่วยประหยัดงบประมาณให้กับองค์กรและรองรับการขยายหรือเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามตารางด้านล่างประกอบเพิ่มเติม
Access & Control (การเข้าถึง และควบคุม)
Actives Devices
จำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนอุปกรณ์ ต่อหนึ่งสิทธิ์การใช้งาน
1 ผู้ใช้งาน / 1 อุปกรณ์
1 ผู้ใช้งาน / 3 อุปกรณ์
ซื้อขั้นต่ำ 1 สิทธิ์
1 ผู้ใช้งาน / 3 อุปกรณ์
ซื้อขั้นต่ำ 5 สิทธิ์
1 ผู้ใช้งาน / 3 อุปกรณ์
ซื้อขั้นต่ำ 5 สิทธิ์
Add-on users
การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน
ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้
สามารถซื้อเพิ่มได้
สามารถซื้อเพิ่มได้
สามารถซื้อเพิ่มได้
Mobile device support (Android & iOS)
เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา (Android & iOS)
Managed Devices (Unattended Access)
จำนวนอุปกรณ์ที่เข้าควบคุมได้ (เข้าถึงแบบไม่ต้องมีคนอยู่หน้าเครื่อง)
1
3,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Commercial / Business Use allowance
อนุญาตให้ใช้งานในธุรกิจ
Remote Control
ควบคุมจากระยะไกล
Dynamic Side Switch
สลับการรีโมทระหว่างเครื่องต้นทางกับปลายทาง
Remote Restart
สั่งรีสตาร์ทเครื่องจากระยะไกล
Remote Printing
สั่งงานพิมพ์จากระยะไกล
TCP-Tunneling
การเชื่อมต่อแบบ TCP-Tunneling
Wake-on-Lan
ปลุกเครื่องที่จะรีโมทเข้าไป ให้ตื่นจากโหมดนอนหลับ (Sleep Mode)
Administration & Customization (บริหารจัดการการใช้งาน)
Custom Alias
ใช้ชื่อผู้ใช้แทนหมายเลข Anydesk ID (ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีผู้ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว)
Namespace (Optional Add-On)
กำหนด Namespace เองได้เช่น your.name@your.company
Custom Client
ปรับแต่งการเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทาง
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
Custom Branding
ปรับแต่งหน้าตาให้สอดคล้องแบรนด์ของธุรกิจ
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
REST API
สามารถเชื่อมต่อบันทึกข้อมูลย้อนหลังกับระบบของตนเองผ่าน REST API
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
Address Book
สร้างรายชื่อเครื่องปลายทางพร้อมสถานะการเชื่อมต่อ
Sessions Recording
บันทึกวิดีโอการรีโมท
Session Logging
บันทึกข้อมูลประวัติการเชื่อมต่อไว้ที่ Server เพื่อสะดวกต่อการเรียกดูย้อนหลัง
Command Line Interface
สั่งงานผ่านการพิมพ์คำสั่งเอง (Command Line)
Group Policies
กำหนดนโยบายการใช้งานแบบกลุ่ม
Deployment Options via MSI package
ใช้ตัวติดตั้งจากไมโครซอฟท์ (MSI) เพื่อการติดตั้งตัวโปรแกรม
Support (สนับสนุนการใช้งาน)
Help Center
การช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ (Help Center)
Personal Tech Support
การช่วยเหลือทางเทคนิคแบบเป็นส่วนตัว
Customer Success Manager
การช่วยเหลือโดย Customer Success Manager
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
Security & Privacy (ความปลอดภัย และเป็นส่วนตัว)
Two-Factor Authentication
การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (Two-Factor Authentication)
Permission Management
จัดการสิทธิ์การเข้าถึง
Privacy Mode
การเชื่อมต่อในโหมดส่วนตัว
AnyDesk On-Premises Option
การใช้งานแบบวางเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร (On-Premise)
Access & Control (การเข้าถึง และควบคุม)
Actives Devices
จำนวนผู้ใช้งาน และจำนวนอุปกรณ์ ต่อหนึ่งสิทธิ์การใช้งาน
1 ผู้ใช้งาน / 1 อุปกรณ์
1 ผู้ใช้งาน / 3 อุปกรณ์
ซื้อขั้นต่ำ 1 สิทธิ์
1 ผู้ใช้งาน / 3 อุปกรณ์
ซื้อขั้นต่ำ 5 สิทธิ์
1 ผู้ใช้งาน / 3 อุปกรณ์
ซื้อขั้นต่ำ 5 สิทธิ์
Add-on users
การเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน
ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้
สามารถซื้อเพิ่มได้
สามารถซื้อเพิ่มได้
สามารถซื้อเพิ่มได้
Mobile device support (Android & iOS)
เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา (Android & iOS)
Managed Devices (Unattended Access)
จำนวนอุปกรณ์ที่เข้าควบคุมได้ (เข้าถึงแบบไม่ต้องมีคนอยู่หน้าเครื่อง)
1
3,000
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
Commercial / Business Use allowance
อนุญาตให้ใช้งานในธุรกิจ
Remote Control
ควบคุมจากระยะไกล
Dynamic Side Switch
สลับการรีโมทระหว่างเครื่องต้นทางกับปลายทาง
Remote Restart
สั่งรีสตาร์ทเครื่องจากระยะไกล
Remote Printing
สั่งงานพิมพ์จากระยะไกล
TCP-Tunneling
การเชื่อมต่อแบบ TCP-Tunneling
Wake-on-Lan
ปลุกเครื่องที่จะรีโมทเข้าไป ให้ตื่นจากโหมดนอนหลับ (Sleep Mode)
Administration & Customization (บริหารจัดการการใช้งาน)
Custom Alias
ใช้ชื่อผู้ใช้แทนหมายเลข Anydesk ID (ต้องเป็นชื่อที่ไม่มีผู้ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว)
Namespace (Optional Add-On)
กำหนด Namespace เองได้เช่น your.name@your.company
Custom Client
ปรับแต่งการเชื่อมต่อกับเครื่องปลายทาง
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
Custom Branding
ปรับแต่งหน้าตาให้สอดคล้องแบรนด์ของธุรกิจ
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
REST API
สามารถเชื่อมต่อบันทึกข้อมูลย้อนหลังกับระบบของตนเองผ่าน REST API
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
Address Book
สร้างรายชื่อเครื่องปลายทางพร้อมสถานะการเชื่อมต่อ
Sessions Recording
บันทึกวิดีโอการรีโมท
Session Logging
บันทึกข้อมูลประวัติการเชื่อมต่อไว้ที่ Server เพื่อสะดวกต่อการเรียกดูย้อนหลัง
Command Line Interface
สั่งงานผ่านการพิมพ์คำสั่งเอง (Command Line)
Group Policies
กำหนดนโยบายการใช้งานแบบกลุ่ม
Deployment Options via MSI package
ใช้ตัวติดตั้งจากไมโครซอฟท์ (MSI) เพื่อการติดตั้งตัวโปรแกรม
Support (สนับสนุนการใช้งาน)
Help Center
การช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือ (Help Center)
Personal Tech Support
การช่วยเหลือทางเทคนิคแบบเป็นส่วนตัว
Customer Success Manager
การช่วยเหลือโดย Customer Success Manager
ขั้นต้น
ขั้นสูง
ขั้นสูง
Security & Privacy (ความปลอดภัย และเป็นส่วนตัว)
Two-Factor Authentication
การยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน (Two-Factor Authentication)
Permission Management
จัดการสิทธิ์การเข้าถึง
Privacy Mode
การเชื่อมต่อในโหมดส่วนตัว
AnyDesk On-Premises Option
การใช้งานแบบวางเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร (On-Premise)
All Rights Reserved. Copyright 1999-2022